Käesolevasse andmekogusse koondatakse infot Eesti elanike kohta, kes pagesid kodumaalt Teise maailmasõja perioodil alates Eesti langemisest Nõukogude okupatsiooni alla juunis 1940; teenisid sõja vältel Soome või Saksa relvateenistuses ning jäid sõja lõppedes väljapoole NSV Liidu okupatsioonitsooni, muutudes sõjapõgenikeks; sattusid sõja vältel Saksamaale represseerituna või värvatuna ning jäid sõja lõppedes väljapoole NSV Liidu okupatsioonitsooni, muutudes sõjapõgenikeks.

Andmebaasi on kaasatud ka isikud, kes pärast sõjategevuse lõppu Saksamaal repatrieerusid NSV Liitu.

Andmebaasi kogutakse järgmisi andmeid: isikute sünniaeg ja koht, tegevusala, Eestis lahkumise aeg, moodus ja teekond, asukohariik sõja lõppedes ning järgnev püsiv asukohariik.

Valdav osa andmeid pärineb Eesti, Rootsi, USA ning Saksamaa arhiividest, tänuväärset täiendust pakuvad ka üksikisikud.

Andmebaasi koostamisega seotud küsimustes palume pöörduda aadressil: refugee@mnemosyne.ee.